Ademtherapie

Wat is Ademtherapie?

Ademtherapie is een eenvoudige en prettige ademhalingstechniek. Je hoeft niets anders te doen dan de in-en uitademing met elkaar te verbinden en in een ontspannen ritme te ademen. Je ligt daarbij zo gemakkelijk mogelijk op een matras.

Je ademt krachtig in en de uitademing laat je volledig los. Aan de uitademing hoef je niets te doen, want die gaat gewoon vanzelf door de zwaartekracht. De adem gaat via je buik en het middenrif naar het bovenste gedeelte van je borst. Dit gebied beadem je over het algemeen nooit, hier zitten vaak blokkades. Op deze plek ben je dikwijls op je hart en/of ziel getrapt. De energie van die vroegere gebeurtenissen, inclusief de pijn en herinneringen is daar ‘bevroren’.

Door minimaal te ademen zijn we in staat de energie van pijnlijke gebeurtenissen te isoleren en te bevriezen. Als de energie bevroren is nemen we pijnlijke gevoelens niet langer meer waar. Dat betekent overigens niet dat ze verdwenen zijn, ze worden alleen buiten het bewustzijn gehouden. Omdat we er niet meer met ons bewustzijn bij kunnen, is het onmogelijk geworden om deze gevoelens te verwerken en los te laten. Vaak gaan ze dan onder de bewustzijnsdrempel een eigen leven leiden. Dingen die ons nu overkomen en die veel lijken op de gebeurtenissen van toen kunnen overdreven gevoelens van angst, boosheid of verdriet oproepen zonder dat we weten waarom. Ook lichamelijke klachten waarvan we de directe oorzaak niet kennen kunnen zich manifesteren. Op dat moment wordt dikwijls besloten een ademtherapeut op te zoeken.

De therapeut zal je stimuleren om intensief en verbonden te ademen. Wanneer je adem het bevroren gebied weer inneemt komt er een smeltingsproces op gang. Dit is echter meestal niet voldoende. Om de energie helemaal vrij te maken moet je er uiting aan geven. Zo kan uiteindelijk ook het ‘oude zeer’ verwerkt en losgelaten worden. De methode is simpel en zacht, de uitwerking echter intens en vaak te veel om alleen te verwerken. De aanwezigheid van een ervaren therapeut is dan ook vaak noodzakelijk om je steun, warmte en veiligheid te bieden die je nodig hebt om door te ademen en het proces af te maken.

Onze ademhaling is van nature een zeer nuttig instrument. Het zorgt er onder andere voor onaangename emotionele ervaringen met de inademing diep te door voelen en er met de uitademing uitdrukking aan te geven. Het wiel is dan rond, de ervaring is verwerkt er blijft niets achter. Dit soort gebeurtenissen hoeven dus geen nadelige gevolgen te hebben als ze waar mogen zijn. Dat wil zeggen als ze doorleefd en aanvaard worden. Dit hele proces hangt dus nauw samen met de ademhaling.

Anders wordt het wanneer er sprake is van een permanente onaangename situatie. Dergelijke situaties treden vaak op in de vroegste periode van ons leven als we nog puur afhankelijk zijn van onze ouders. Stel dat een kind door een onveilige situatie voortdurend angstig is en dat niet mag zijn van de ouders. Als de angst niet waar mag zijn, niet geaccepteerd wordt door de ouders, zal het kind zich aanpassen en de angst gaan onderdrukken. Het doet dit door de in-of uitademing te reduceren, waardoor de angst niet doorleefd of uitdrukking ervan vastgezet wordt.

Als we als kind niet bang mogen zijn, zijn we vaak voor de rest van ons leven bang. Want angstig zijn is niet het probleem, alleen als de angst niet waar mag zijn wordt het een probleem. Dat geldt voor iedere emotie. Een emotie doet alleen pijn als we ons ertegen verzetten. Pijn is verzet tegen datgene wat waar is en verzet is niet-acceptatie. Door ons voortdurende verzet tegen onaangename gevoelens heeft onze ademhaling zelf een houding aangenomen van niet-acceptatie. Rebirthing maakt ons bewust van hoe we dat niet accepteren met onze adem doen. Door verbonden te ademen neemt de geblokkeerde adem zijn oorspronkelijke ruimte weer in, en kunnen we dat wat we altijd afgestoten hebben, toelaten en doorleven. Verzet opgeven betekent acceptatie, je voelt dan een unieke vrede over je heen komen.

De Uitstroomfase

Een belangrijke fase in het rebirthingproces dient zich aan nadat het actieve ademgedeelte voelt afgerond. Deze fase wordt ook wel de uitstroomfase genoemd. Bijna elke sessie kent een hoogtepunt vaak door middel van een ontlading, maar soms ook als een gevoel dat het ‘klaar’ is. Je voelt dan alle uitgaande energie in je lichaam stromen. Werd je in het actieve gedeelte geconfronteerd met datgene wat vast zit, in dit gedeelte kun je contact maken met dat wat stroomt en de tintelingen overal toelaten. Uitgaande energie geeft een aangenaam gevoel van welzijn, een gevoel van plezier, geluk, rust en vrede. Het is aan te bevelen daar ruim de tijd voor te nemen en er uitgebreid van te genieten.

Hoe meer de uitgaande energie op dat moment vrijer in jou kan stromen, hoe meer deze jou kan vertellen wat belangrijk voor je is. Vaak geeft dat inzichten in hoe je onbewust met je leven bent omgegaan en het vorm hebt gegeven. Je kunt dan beter begrijpen waarom je bent zoals je nu bent en waarom je leven is zoals het nu is. Dit wordt vaak verduidelijkt door bepaalde dominante, meestal negatieve gedachten die naar voren komen, waarvan je je niet eerder bewust was. De meest voorkomende zijn: ‘ík ben niet okay’, ‘niemand begrijpt me’, ‘het leven is een strijd’, ‘ík ben niet goed genoeg’, ‘ze moeten altijd mij hebben’, enzovoort. Het ontdekken van deze gehypnotiseerde gedachten en het onthypnotiseren daarvan geeft een enorme bevrijding.

Soms komt het ook voor dat tijdens de uitstroomfase van een rebirthingsessie mensen van het ene op het andere moment precies weten wat ze voortaan wel en niet willen in hun leven. Dit weten ontstaat naar mijn mening niet vanuit de ratio. Want echt voelen en weten wat je wilt, komt uit de innerlijke bron. Dan voel je: ‘ik ben anders’, niet beter of slechter, maar anders in de zin van dat je niet zo bent als de ander, je voelt dat je uniek bent. Hiermee druk je je onvervalste echtheid en je onvergelijkbare uniek-zijn uit als een deel van het geheel.

Effecten van ademtherapie

Lichamelijke effecten

 • Optimale zuurstofopname
 • Gezondere cellen
 • Verbetering van stofwisseling
 • Toenemende vitaliteit
 • Bevrijding van fysieke spanning en stress
 • Herstel natuurlijke ademhaling
 • Verbetering van doorbloeding

Psychische effecten

 • Integratie van oude verdrongen emoties
 • Afname van angstgevoelens, spanning en stress
 • Meer vertrouwen in eigen capaciteit
 • Positievere levenshouding
 • Minder tobben en piekeren
 • Sterker gevoel van eigenheid
 • Betere omgang met andere mensen
 • Aangaan van een liefdevolle relatie met jezelf en anderen
 • Vermindering van spanning bij mentale onrust
 • Meer contact met gevoelsleven
 • Afname van buitensporige denkactiviteit
 • Duidelijk stellen van eigen grenzen
 • Versterking van emotioneel evenwicht

Spirituele effecten

 • Verminderde identificatie met mentale activiteit
 • Meer aanwezigheid, hier en nu
 • Vermindering van mentaal verzet, meer acceptatie
 • Meer besef van vrijheid en innerlijke stilte
 • Meer inzicht op innerlijke conflict
 • Minder gespletenheid

Ademtherapie maakt vrijer, gelukkiger, meer ontspannen en helder!